Menu Luk

Den danske våbenlov er ikke så restriktiv som man kunne frygte. Rent juridisk administreres den af Våbenloven og Våbenbekendtgørelsen.
Desuden kan man læse mere direkte på politiets hjemmeside.

Overordnet set findes følgende våbentilladelser – udover de tilladelser, der gives til offentligt ansatte myndighedspersoner som politi- og miltærfolk:

Blankvåbentilladelse
For at besidde og samle på sværd, sabler og lignende blankvåben skal du søge om tilladelse hos politiet, det gøres herfra. Hvis der er tale om et blankvåben med en klingelængde på under 12 cm kan du bestille det uden tilladelse. Det kan du også hvis du har et anerkendelsesværdigt formål med at besidde en blankvåbnet – fx jagt, camping, kasseåbning eller æblekløvning. For en “sikkerheds skyld” anbefaler vi dog altid at man ansøger om en gratis blankvåbentilladelse, og vi forbeholder os retten til at forlange en sådan før salg.

Jagttegn
Hvis du er jæger, så har du helt sikkert jagttegn. Ellers er du krybskytte. Dit jagttegn giver dig tilladelse til at indkøbe haglgeværer og rifler til brug ved jagt. Tilladdelsen er generel og ikke knyttet til det enkelte våben du køber. Et jagttegn får du ved at kontakte din lokale jagtforening. For at få lov at anvende dit våben til jagt skal du tage en haglprøve og riffelprøve.

Flugtskydningstegn
Hvis du vil skyde lerduer med haglgevær, så kan du ansøge om en generel tilladelse til at købe og besidde haglgeværer. Det foregår ved at du gennemfører et våbenkursus i en flugtskydnings-forening, indmelder dig og forbliver medlem sålænge du vil oppebærer din tilladelse. Formelt set er dette en påtegning under SKV – se nedenfor.

SKV
Skytteforeningernes Våbenregister (SKV), administrerer gennem deres skytteforeninger påtegninger til besiddelse af våben, der kan anvendes til sportsgrene inden for deres udbud. Udover “flugtskydningstegnet”, så er alle tilladelserne baseret i et specifikt våben – du får med andre ord tilladelse til at besidde et specifikt våben – registreret med dets “stelnummer”. Det er altså ikke muligt at få en generel tilladelse til at købe en 9mm pistol.

Samlertilladelse
Hvis du vil samle på våben, så må du ikke skyde med dem. Derudover, så er det alene visse skydevåben, der kan komme på en samlertilladelse. Våben, der er produceret før 1870 kan erhverves og besiddes frit.